LỊCH BIỂU DIỄN

Các ngày trong tuần:

Xuất 1 18h30 – 19h15 Đặt vé
Xuất 2 20h00 – 20h45 Đặt vé